En The Indian Face Rydyn ni'n ceisio cael y berthynas orau bosib gyda'n cleientiaid a'n ffrindiau sy'n ceisio dod yn agosach atynt a thrwy hynny allu cael triniaeth mor agos â phosib felly os ydych chi am gysylltu â ni gallwch chi wneud hynny trwy lenwi'r ffurflen ganlynol: