Dropshipping Dillad ac yn ategu The Indian Face

Dropshipping The Indian Face

Mae gennych chi siop ar-lein ac rydych chi am werthu ein cynnyrch mewn fformat Dropshipping?

Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i ni am ragor o wybodaeth am ein system dropshipping. Ar hyn o bryd, mae llawer o siopau eisoes yn gwerthu ein cynnyrch gan ddefnyddio'r system hon.

Dropshipping Dillad ac yn ategu

Manteision Dropshipping


- Mae'n caniatáu ichi ganolbwyntio ar werthiannau, uwchlaw "gweithrediadau logisteg" a dyrannu'r adnoddau ariannol sydd gennych i gamau marchnata a hyrwyddo.

- Mae'r risg economaidd yn cael ei leihau, gan nad oes angen buddsoddi mewn seilwaith storio, dosbarthu neu gludo, nac mewn prynu cynhyrchion yn flaenorol. Rydych chi'n poeni am werthu, ac rydyn ni am bopeth arall.

- Mae gennych gatalog cynnyrch eang wedi'i ddiweddaru bob amser, ers i ni roi system ar gael ichi sy'n awtomeiddio'r diweddariad o'n catalog.

- Rydyn ni'n rhoi porthiant data yn CSV neu XML sydd ar gael ichi fel bod ein catalog bob amser yn cael ei ddiweddaru gyda'r holl gynhyrchion a stoc ar gael

- Rydym yn danfon i'ch cwsmeriaid mewn dim ond 24 awr o'r adeg y byddwch chi'n anfon yr archeb atom

Dropshipping Dillad ac yn ategu

Os ydych chi am dderbyn mwy o wybodaeth am ein system Dropshipping, mae'n rhaid i chi ofyn i ni am ragor o wybodaeth trwy gysylltu â ni trwy'r ffurflen hon:

Cysylltwch